Nhạc

[Hướng Dẫn] - Nhảy 4k Au Love trên Máy Tính

03:29 04.04.2017

Cài Đặt Phím Để Chơi Au Love Trên Trình Giả Lập

Xin chào các Vũ Công!
Làm cách nào các Vũ Công có thể nhảy Au Love trên trình giả lập?
Bài viết sau đây BQT sẽ gửi đến các Vũ Công cách thiết lập bàn phím để nhảy chế độ 4K hoặc Tiết Tấu.
Sau đây sẽ là các bước hướng dẫn cài đặt phím trên Blue Stack,  Nox, Droid4x

Blue Stack
Bước 1: Sau khi cài đặt các phần mềm giả lập xong các bạn vào game, tạo một phòng nhảy để tiện việc cài đặt phím cho chính xác.
 

Bước 2:  Click vào Điều khiển bằng phím, sẽ xuất hiện các bạn nút tap -> click vào đó

 

Bước 3: Rê chuột vào vị trí cần cài đặt phím và click và sẽ xuất hiện ô tròn nhỏ tại vị trí bạn đã click chuột, sau đó bạn click double và ô tròn nhỏ để có thể bấm phím bạn cần cài đặt.
Ví dụ như hình cài đặt phím trái.
Cứ như vậy bạn có thể cài đặt phím cần và đủ để nhảy 4K, tiết tấu.
 

Bước 4: Bấm Save xuất hiện Changes Saved là bạn đã cài đặt thành công.

 

Droid 4x
Bước 1: Sau khi cài đặt các phần mềm giả lập xong các bạn vào game, tạo một phòng nhảy để tiện việc cài đặt phím cho chính xác.

Bước 2:  Click vào Điều khiển bằng phím, sẽ xuất hiện các bạn nút tap -> click vào đó

Bước 3: Rê chuột vào vị trí cần cài đặt phím và click và sẽ xuất hiện ô tròn nhỏ tại vị trí bạn đã click chuột, sau đó bạn click double và ô tròn nhỏ để có thể bấm phím bạn cần cài đặt.
Ví dụ như hình cài đặt phím trái.
Cứ như vậy bạn có thể cài đặt phím cần và đủ để nhảy 4K, tiết tấu.

Bước 4: Bấm Save là bạn đã cài đặt thành công.Nox
Bước 1: Sau khi cài đặt các phần mềm giả lập xong các bạn vào game, tạo một phòng nhảy để tiện việc cài đặt phím cho chính xác.Bước 2:  Click vào Điều khiển bằng phím, sẽ xuất hiện các bạn nút tap -> click vào đóBước 3: Rê chuột vào vị trí cần cài đặt phím và click và sẽ xuất hiện ô tròn nhỏ tại vị trí bạn đã click chuột, sau đó bạn click double và ô tròn nhỏ để có thể bấm phím bạn cần cài đặt.
Ví dụ như hình cài đặt phím trái.
Cứ như vậy bạn có thể cài đặt phím cần và đủ để nhảy 4K, tiết tấu.


Bước 4: Bấm Save là bạn đã cài đặt thành công.

Chúc bạn chơi game vui vẻ.34.204.176.125