Nhạc

[Hướng dẫn] - Đấu FAM chiếm lĩnh sàn nhảy

02:07 18.03.2017

1.    Thời gian

            Hoạt động diễn ra suốt tuần

2.    Đối tượng

Toàn bộ người chơi đã có FAM

3.    Nội dung

Hoạt động đấu FAM đươc chia thành 3 giai đoạn

- Giai đoạn 1: Từ 18:00 Thứ 2 đến 24:00 Thứ 3

          Đây là thời gian đăng ký thi đấu, các chủ FAM sẽ đăng ký nếu muốn FAM của mình tham gia thi đấu

                        Sau khi đăng ký thi đấu, chủ FAM sẽ lựa chọn những thành viên trong FAM được tham gia thi đấu, tối đa 20 thành viên

- Giai đoạn 2: Từ Thứ 4 đến Thứ 6 là thời gian chuẩn bị đấu

          Trong thời gian chuẩn bị đấu, toàn bộ tài nguyên FAM mà các thành viên đóng góp đều (bao gồm cả những thành viên không thi đấu) sẽ được tính vào Tài nguyên chuẩn bị đấu

         

          Có 5 mức đánh giá Tài nguyên chuẩn bị đấu, tương ứng với 6 mức quà mà FAM nhận được sau khi thi đấu kết thúc

Mức

Yêu cầu Tài nguyên

Quà FAM

Vinh dự

Điểm Active

1

Dưới 1000

100

 

2

Từ 1000 đến 1199

1000

500

3

Từ 1200 đến 2999

1500

800

4

Từ 3000 đến 6699

2500

1000

5

Từ 6700 đến 9999

4000

1500

6

Từ 10000 trở lên

5000

2500

 

          Toàn bộ cống hiến mà các thành viên nhận được sẽ được tính vào Cống hiến chuẩn bị đấu

 

          Có 5 mức đánh giá Cống hiến chuẩn bị đấu của từng thành viên, tương ứng với 6 mức quà mà thành viên đó sẽ nhận được sau khi thi đấu kết thúc

Mức

Yêu cầu Cống hiến

Quà cá nhân

Kết tinh FAM

Vàng khóa

Spray

Thêm

1

Dưới 120

5

5

 

Công huân *20

2

Từ 120 đến 349

10

10

Spray cấp 2 *1

Công huân *50

3

Từ 350 đến 799

20

30

Spray cấp 2 *2

Công huân *80

4

Từ 800 đến 1499

30

50

Spray cấp 2 *3

Công huân *120

5

Từ 1500 đến 1999

30

100

Spray cấp 2 *3

Thỏ ngọc (5 ngày)

6

Từ 2000 trở lên

100

200

Spray cấp 3 *1

Thỏ ngọc (5 ngày)

 

*Lưu ý: Chỉ FAM giành chiến thắng mới nhận được quà

            - Giai đoạn 3: Từ 10:00 Thứ 7 là thời gian thi đấu

                        Đầu tiên, các FAM đã đăng ký thi đấu sẽ được chia cặp ngẫu nhiên

                        Mỗi cặp 2 FAM sẽ thi đấu với nhau để chiếm lấy 10 Sàn nhảy khác nhau bao       gồm: Sân bóng, Subway, Phòng gấu, Sàn Star, Rạp xiếc, Lola, Bánh xe, Nhà thờ, Sàn kính và Đu quay

                        Hình thức thi đấu:

                        - Mỗi thành viên được đăng ký thi đấu từ Giai đoạn 1 sẽ có 2 lượt thách đấu         sàn nhảy

                        - Khi thách đấu một sàn nhảy, người chơi sẽ phải nhảy theo bài hát và chế           độ của sàn nhảy đó, mỗi sàn nhảy sẽ có 3 mức điểm, tương ứng với 1, 2 và 3 Nốt nhạc, người chơi đạt mức điểm nào sẽ nhận được số Nốt nhạc tương ứng.

                        - Người chơi đầu tiên thách đấu và giành được ít nhất 1 Nốt nhạc sẽ chiếm          được sàn nhảy, những người thách đấu tiếp theo nếu vượt qua số điểm của người             đang chiếm sàn sẽ cướp được quyền chiếm sàn. Kết thúc thi đấu, người chơi nào             chiếm được sàn nhảy sẽ được nhận phần thưởng chiếm sàn tương ứng

 

                        - Sau khi hết thời gian thi đấu, kết quả đấu FAM sẽ được tính dựa vào tổng           số nốt nhạc mà thành viên của FAM giành được, FAM nào có nhiều nốt nhạc hơn sẽ         giành chiến thắng.

                        Phần thưởng của FAM sẽ được cộng trực tiếp vào FAM, quà của             các thành        viên sẽ được gửi qua m
34.204.176.125