Nhạc

[Thông báo] Quy chế xử lý các vi phạm trong game Au Love

05:35 20.06.2017

Xin chào các Vũ công yêu quý !
Sau một thời gian thu thập các ý kiến đóng góp của mọi người, BQT tiến hành rà soát và đưa ra các phương án giải quyết như sau đối với các trường hợp vi phạm trong game:Những hành vi bị cấm trong game. BQT sẽ xử lý nếu vi phạm các điều sau:
- Lợi dụng lỗ hổng của game để trục lợi cá nhân
- Tuyên truyền về các trang web Lừa đảo
- Sử dụng các phần mềm, công cụ khác ngoài game, can thiệp vào kết quả cá nhân trong game (như perfect, tăng điểm số bất thường...vv...vv)
- Sử dụng các phần mềm, công cụ khác ngoài game, can thiệp vào kết quả Fam (như boss Fam, thi đấu Fam vv...vv)

Quy chế xử lý vi phạm
1. Lợi dụng lỗ hổng của game để trục lợi cá nhân
Là việc tận dụng, sử dụng các Bug có trong game để trục lợi
Tài khoản bị phát hiện Lợi dụng Bug sẽ được xử lý như sau:
- Vi phạm lần 1: Khóa tài khoản 30 ngày
- Vi phạm lần 2: Khóa tài khoản vĩnh viễn
2. Tuyên truyền về lừa đảo
Là việc quảng cáo website lừa đảo, tuyên truyền phần mềm gian lận hay các website có chứa phần mềm gian lận
Tài khoản bị phát hiện Tuyên truyền lừa đảo sẽ được xử lý như sau:
- Vi phạm lần 1: Khóa chat vĩnh viễn
- Vi phạm lần 2: Khóa tài khoản vĩnh viễn
3. Sử dụng phần mềm gian lận - Cá nhân
Là việc sử dụng phần mềm, ứng dụng thứ 3 can thiệp vào game Au Love dưới bất kỳ hình thức nào
Tài khoản bị phát hiện Sử dụng phần mềm gian lận sẽ được xử lý như sau:
- Vi phạm lần 1: Khóa tài khoản 7 ngày
- Vi phạm lần 2: Khóa tài khoản vĩnh viễn
4. Sử dụng phần mềm gian lận - FAM
Những FAM có cá nhân trong FAM sử dụng phần mềm gian lận để giành lợi thế trong việc thi đấu FAM sẽ được xử lý như sau:
- Vi phạm lần 1: Trừ 10000 Điểm vinh dự
- Vi phạm lần 2: Trừ 20000 Điểm vinh dự
- Vi phạm lần 3: Trừ 50000 Điểm vinh dự
- Vi phạm lần 4: Trừ 200000 Điểm vinh dự
- Vi phạm lần 5: Trừ 500000 Điểm vinh dự
- Vi phạm lần 6 trở đi: Trừ toàn bộ điểm vinh dự
Các bạn hãy lưu ý để tránh mắc phải nhé !
Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

18.208.126.211