Nhạc

[Thông báo] Cập nhật chuỗi sự kiện mới 08/06 - 21/06

08:14 08.06.2017

Xin chào các Vũ công!
BQT xin thông báo: Hôm nay 08/06/2017 sẽ tiến hành bảo trì định kỳ để cập nhật các sự kiện mới.
Thời gian bảo trì dự kiến: 08:30 - 11:00

Nội dung bao gồm:

1. Nạp tích lũy
a. Thời Gian: Từ 08/06/2017 đến 21/06/2017
b. Đối Tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn nạp Vàng vào Au Love đến các mốc nhất định sẽ nhận được phần quà tương ứng 

Nhận quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi sự kiện kết thúc
2. Tiêu tích lũy
a. Thời Gian: Từ 08/06/2017 đến 21/06/2017
b. Đối Tượng: Toàn bộ người chơi Au love
c. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn tiêu vàng trong Au Love đến các mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

Nhận quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi sự kiện kết thúc.3. Đổi item
a. Thời Gian: Từ 08/06/2017 đến 21/06/2017
b. Đối Tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập item Nốt nhạc để đổi lấy bộ đồ Stratovarious và các vật phẩm có giá trị khác.

Item Nốt nhạc có thể nhận được thông qua: Hộp nhạc, Sự kiện Online đúng giờ, Online tích lũy

Nhận quà tại giao diện hoạt động.4. Rương báu
a. Thời Gian: Từ 08/06/2017 đến 21/06/2017
b. Đối Tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập Chổi hồng để phủi bụi Rương Báu, nhận lấy bộ đồ Pink Floyd vĩnh viễn.
Nhận phần quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi hoạt động kết thúc.


34.229.131.116