Nhạc

[Thông báo] Cập nhật chuỗi sự kiện mới 07/12 - 20/12

09:37 07.12.2017

1. Tiêu tích lũy

a. Thời gian: Từ 07/12/2017 đến 03/01/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn tiêu vàng trong Au Love đến các mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng
2. Đổi item
a. Thời gian: Từ 07/12/2017 đến 20/12/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập đủ item Hoa Băng để đổi những vật phẩm hấp dẫn và Chổi Băng, Chổi Vô Cực, v...v.

Item Hoa Băng có thể nhận được thông qua: Hộp Vô Cực trong SHOP, Online tích lũy, nhiệm vụ hàng ngày.

Nhận quà tại giao diện hoạt động.
3. Rương báu
a. Thời gian: Từ 07/12/2017 đến 20/12/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập Chổi Băng và Chổi Vô Cực để phủi bụi rương báu, nhận lấy Đùi Gà với Rương Báu 2 bạn sẽ nhận được Cánh Bạo Vũ .
Nhận phần quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi hoạt động kết thúc.
4. Trứng Tuần Lộc
a. Thời gian: Mở bán từ 07/12/2017 
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung: Người chơi mở Trứng Tuần Lộc có cơ hội nhận nhiều item có giá trị , Bộ item Tầm Xuân cực chất.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ !
34.204.176.125