Nhạc

[Thông báo] Cập nhật chuỗi sự kiện mới 09/11 - 22/11

11:21 09.11.2017

1. Đổi item
a. Thời gian: Từ 09/11/2017 đến 22/11/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập đủ item Hồng Liên để đổi những vật phẩm hấp dẫn và Chổi Quét Sân, Chổi Quét Nhà , v...v.

Item Hồng Liên có thể nhận được thông qua: Hộp Bảo Liên trong SHOP, Online tích lũy, nhiệm vụ hàng ngày.

Nhận quà tại giao diện hoạt động.2. Rương báu
a. Thời gian: Từ 09/11/2017 đến 22/11/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập Chổi Quét Sân và Chổi Quét Nhà để phủi bụi rương báu, nhận lấy Gấu Bông Kute với Rương Báu 2 bạn sẽ nhận được Trượng Vương Quyền .
Nhận phần quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi hoạt động kết thúc.
3. Tiêu tích luỹ
a. Thời gian: Từ 09/11/2017 đến 06/12/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn tiêu vàng trong Au Love đến các mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng
4. Trứng Halloween
a. Thời gian: Mở bán từ 09/11/2017 
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung: Người chơi mở Trứng Long Phụng có cơ hội nhận nhiều item có giá trị , Bộ item Thanh Long , Phượng Hoàng cực chất.Chúc các bạn chơi game vui vẻ !
184.73.14.222