Nhạc

[Thông báo] Cập nhật chuỗi sự kiện mới 23/11 - 06/12

09:29 07.12.2017

1. Nạp tích lũy
a. Thời gian: Từ 23/11/2017 đến 21/12/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn nạp Vàng vào Au Love đến các mốc nhất định sẽ nhận được phần quà tương ứng 

Nhận quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi sự kiện kết thúc2. Đổi item
a. Thời gian: Từ 23/11/2017 đến 06/12/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập đủ item Hồng Liên để đổi những vật phẩm hấp dẫn và Chổi Sao, Chổi Sao Băng , v...v.

Item Hồng Liên có thể nhận được thông qua: Hộp Tinh Tú trong SHOP, Online tích lũy, nhiệm vụ hàng ngày.

Nhận quà tại giao diện hoạt động.3. Rương báu
a. Thời gian: Từ 23/11/2017 đến 06/12/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập Chổi Sao và Chổi Sao Băng để phủi bụi rương báu, nhận lấy Găng Đấm Bốc với Rương Báu 2 bạn sẽ nhận được Cánh Nguyệt Hoa .
Nhận phần quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi hoạt động kết thúc.4. Trứng Quang Minh
a. Thời gian: Mở bán từ 23/11/2017 
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung: Người chơi mở Trứng Quang Minh có cơ hội nhận nhiều item có giá trị , Bộ item Dạ Quang , Dạ Yến cực chất.Chúc các bạn chơi game vui vẻ !
184.73.14.222