Nhạc

[Thông báo] Cập nhật chuỗi sự kiện mới 26/10 - 08/11

09:32 27.10.2017

1. Nạp tích lũy
a. Thời gian: Từ 26/10/2017 đến 08/11/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn nạp Vàng vào Au Love đến các mốc nhất định sẽ nhận được phần quà tương ứng 

Nhận quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi sự kiện kết thúc


2. Đổi item
a. Thời gian: Từ 26/10/2017 đến 08/11/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập đủ item Mảnh Ghép để đổi những vật phẩm hấp dẫn và Chổi Xoan, Chổi Lúa , v...v.

Item Mảnh Ghép có thể nhận được thông qua: Hộp Kỷ Niệm trong SHOP, Online tích lũy, nhiệm vụ hàng ngày.

Nhận quà tại giao diện hoạt động.


3. Rương báu
a. Thời gian: Từ 26/10/2017 đến 08/11/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập Chổi Xoan và Chổi Lúa để phủi bụi rương báu, nhận lấy Hoa Champa với Rương Báu 2 bạn sẽ nhận được Cánh Vũ Vương .
Nhận phần quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi hoạt động kết thúc.4. Tiêu tích luỹ
a. Thời gian: Từ 28/10/2017 đến 08/11/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn tiêu vàng trong Au Love đến các mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng
Chúc các bạn chơi game vui vẻ !
3.226.122.74