Nhạc

[Thông báo] Cập nhật chuỗi sự kiện mới 28/09 - 26/10

08:55 28.09.2017

Xin chào các Vũ công!
BQT xin thông báo: Ngày mai 28/09/2017 sẽ tiến hành bảo trì định kỳ để cập nhật các sự kiện mới.
Thời gian bảo trì dự kiến: 08:30 - 11:00

Nội dung bao gồm:

1. Nạp tích lũy
a. Thời gian: Từ 28/09/2017 đến 11/10/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn nạp Vàng vào Au Love đến các mốc nhất định sẽ nhận được phần quà tương ứng 

Nhận quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi sự kiện kết thúc
2. Đổi item
a. Thời gian: Từ 28/09/2017 đến 26/10/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập đủ item Bánh Nướng , Bánh Dẻo để đổi những vật phẩm hấp dẫn và Chổi Tím, Chổi Cam.

Item Bánh Nướng , Bánh Dẻo có thể nhận được thông qua: Hộp Bánh Trung Thu trong SHOP, Online tích lũy, nhiệm vụ hàng ngày.

Nhận quà tại giao diện hoạt động.
3. Rương báu
a. Thời gian: Từ 28/09/2017 đến 11/09/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập Chổi Tím và Chổi Cam để phủi bụi rương báu, nhận lấy Hắc diện - Bạch diện với Rương Báu 2 bạn sẽ nhận được Nguyệt Tâm Trượng .
Nhận phần quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi hoạt động kết thúc.

4. Tiêu tích luỹ
a. Thời gian: Từ 28/09/2017 đến 26/10/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn tiêu vàng trong Au Love đến các mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng


Nhận quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi sự kiện kết thúc.


Chúc các bạn chơi game vui vẻ !
3.226.122.74