Nhạc

[Thông báo] Cập nhật chuỗi sự kiện mới 29/03 - 18/04/18

09:14 30.03.2018

1. Nạp lần đầu

a. Thời gian: Từ 29/03/2018 đến 18/04/2018
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn nạp Vàng vào Au Love mệnh giá bất kì sẽ nhận được phần quà tương ứng 

Nhận quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi sự kiện kết thúc


2. Đổi item
a. Thời gian: Từ 29/03/2018 đến 18/04/2018
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập đủ item Hạt Nắng để đổi những vật phẩm hấp dẫn và Chổi Nắng , ..v...v

Item Hạt Nắng có thể nhận được thông qua: Hộp Quà Ban Mai Trong Shop!!

Nhận quà tại giao diện hoạt động.

3. Rương báu
a. Thời gian: Từ 29/03/2018 đến 18/04/2018
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập Chổi Nắng để phủi bụi rương báu để có thể nhận được bộ trang phục hiệu ứng siêu VIP Sinh Ra Để Yêu!!!
Nhận phần quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi hoạt động kết thúc.
4. Trứng Thiên Đường
a. Thời gian: Mở bán từ 29/03/2018
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung: Người chơi mở Trứng Thiên Đường có cơ hội nhận nhiều item có giá trị , Bộ item  Ngọc Diệp cực chất !!


5. Tiêu tích lũy

a. Thời gian: Từ 29/03/2018 đến 18/04/2018
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn tiêu vàng trong Au Love đến các mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!!!
34.204.176.125