Nhạc

[Thông báo] Cập nhật chuỗi sự kiện mới 31/08 - 13/09

10:00 31.08.2017

Xin chào các Vũ công!
BQT xin thông báo: Ngày mai 31/08/2017 sẽ tiến hành bảo trì định kỳ để cập nhật các sự kiện mới.
Thời gian bảo trì dự kiến: 08:30 - 11:00

Nội dung bao gồm:

1. Nạp tích lũy
a. Thời gian: Từ 31/08/2017 đến 13/09/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn nạp Vàng vào Au Love đến các mốc nhất định sẽ nhận được phần quà tương ứng 

Nhận quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi sự kiện kết thúc


2. Đổi item
a. Thời gian: Từ 31/08/2017 đến 13/09/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập item Bút Máy để đổi những vật phẩm hấp dẫn và Chổi Quét Lớp.

Item Bút Máy có thể nhận được thông qua: Hộp Bút, Online tích lũy, nhiệm vụ hàng ngày.

Nhận quà tại giao diện hoạt động.


3. Rương báu
a. Thời gian: Từ 31/08/2017 đến 13/09/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập Chổi đót và Chổi quét lớp để phủi bụi rương báu, nhận lấy bộ Ngốc Xít và Cánh Idol Wings .
Nhận phần quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi hoạt động kết thúc.4. Tiêu tích luỹ
a. Thời gian: Từ 31/08/2017 đến 13/09/2017
b. Đối tượng: Toàn bộ người chơi Au Love
c. Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn tiêu vàng trong Au Love đến các mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

Nhận quà tại giao diện hoạt động, nhớ nhận quà trước khi sự kiện kết thúc.


Chúc các bạn chơi game vui vẻ !
3.226.243.130